Kulli järv (Holstre Kullijärv)

Pindala: 7,9ha
Kaldajoone pikkus: 1848m
Maksimaalne sügavus: 9.99m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.2594444
Long: 25.7313889


Viljandimaal, Paistu vallas, Pulleritsu küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6458876

58°15'31" N

Y

601590

25°43'50" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 7,9 ha, suurim sügavus 18 m, pikkus 830 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 1 848 m

Registri kood VEE2091100

Holstrest 3 km kagus asub kirde-edela suunas piklik 6,2 ha suurune Kullijärv. K. Möldri andmeil olevat järv 18 m sügav, seega Viljandi maakonna sügavaim. Kahjuks ei õnnestunud 1972 a. suvel teostatud loodimistega seda sügavust leida. Kui palju ka otsiti, suurimaks sügavuseks leiti 5 m ja sellestki oli vett vaid 3,6 m. Järv asub kultuurmaastikus. Kaldad on madalad, kaetud sangleppadega, perv pehme ja väga mudane. Pisut kõvem on lõunakallas.

Järve läbivool on nõrk. Vett toovad sisse mõned kraavid, väljavool toimub aga Viiraste oja kaudu Ärma jõkke.

Ehkki vesi ei ole sügav, on ta suvel tugevasti kihistunud. Umbes 2,5 m sügavusel kaob hapnik veest täielikult ning igal talvel jääb järv ummuksile. Oranê vesi on keskmise läbipaistvusega (1,7 m). 

Mitte väga rohke, kuid liigirikka taimestikuga järv (28 liiki).

Peamised kalad on koger ja mudamaim, leidub ka ahvenat, särge ja haugi. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, koger. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/