Kullamaa paisjärv


Läänemaal, Kullamaa vallas, Koluvere, Kullamaa ning Kullametsa külade juures asuv avalik paisjärv

Järv on paisutatud Liivi jõele

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6527789

58°53'21" N

Y

505769

24°6'0" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond

Veepeegli pindala 3,7 ha, saarte pindala 0,1 ha, pindala kokku 3,8 ha, kaldajoone pikkus 3 706 m

Valgala pindala 108 km2

Registri kood VEE2034240

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/