Kukulinna järv (Kukulinna paisjärv)

Kukulinna järv, ka Kukulinna paisjärv

Jõgevamaal, Torma vallas, Rääbise küla juures asuv avalik paisjärv

Järv on paisutatud Karusilla ojale

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6515870

58°45'16" N

Y

654547

26°40'15" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 3,5 ha, keskmine sügavus 2,2 m, suurim sügavus 4,6 m, maht 82 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 410 m

Valgala pindala 27,3 km2

Registri kood VEE2081020

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee