Kuikli järv (Kuigli järv, Kaarküla järv)

Kuikli järv, ka Kuigli järv, Kaarküla järv

Valgamaal, Karula vallas, Rebasemõisa küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6399253

57°42'41" N

Y

645405

26°26'23" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 3,3 ha, pikkus 225 m, laius 175 m, kaldajoone pikkus 690 m

Registri kood VEE2135500

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/