Kudani järv / Nåtan (Güddnäs)

Kudani järv / Nåtan, ka Güddnäs

Läänemaal, Noarootsi vallas, Kudani küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel  9,5 ha; saared 0,4 ha, pindala kokku 9,9 ha; kaldajoon 4054 m, suurim sügavus 0,8 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6547185 59°3'44" N 
471089 23°29'45" E 

Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Soolatoiteline rannikujärv
KKR kood: VEE2038400

Särg, ahven, haug, koger. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee