Kubija järv (Kubja järv)

Kubija järv, ka Kubja järv

Võrumaal, Võru linna juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6412050

57°48'51" N

Y

678313

27°0'2" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 15,1 ha, keskmine sügavus 2,5 m, suurim sügavus 5 m, pikkus 865 m, laius 210 m, maht 340 tuh m3, kaldajoone pikkus 2 504 m

Valgala pindala 12,6 km2, veevahetus 12 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2137800

Vahetult Võrust edelas, Võru-Valga maantee ääres asetseb madalas orus tuntud suvituskoht - Kubija järv. See on loode-kagu suunas piklik veekogu, mille kaldad on suhteliselt madalad, liivased, kaetud männimetsaga, mis ümbritseb kagukaldal paiknevat turismibaasi. Leidub nii liivast (eriti järve lõunaosas) kui ka soist perve, sügavamal on aga põhi mudane.

Kubija järv on nõrga läbivooluga järv. Sissevool toimub ojakese kaudu Vähkjärvest, väljavool viib põhjasopist vett Kubija veski paisjärve ja sealt edasi Tamulasse. Leidub rohkesti põhja- ja kaldaallikaid. Läänekaldale on rajatud kaks arteesia kaevu, kus vesi tuleb 0,5 m sügavuselt ja purskub 3-4 m kõrgusele.

Vesi on kollakasroheline ja vähese läbipaistvusega (1,4 m), kihistumata ja hästi soojenev. Taimestik oli 1970 a. liigirikas (23 liiki), kuid keskmise ohtrusega.

Tegemist on üsna kalarikka järvega, leidub särge, nurgu, latikat, ahvenat, linaskit ja haugi. Pisut vähem koha, viidikat, kiiska ja kokre. Kunagised suured vähid on kadunud. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977/

Esineb haug, ahven, särg, roosärg, linask, latikas, nurg. On tabatud ka angerjat, kokre, hõbekokre. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/