Kriimani järv (Heiti järv)

Kriimani järv, ka Heiti järv

Tartumaa, Haaslava vald, Kriimani

Tartumaal, Haaslava ning Mäksa valdades, Kriimani ning Mäletjärve külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6464871

58°17'25" N

Y

672849

26°56'52" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 6,5 ha, keskmine sügavus 3,4 m, suurim sügavus 7,9 m, pikkus 780 m, laius 100 m, kaldajoone pikkus 1 683 m

Keskmise karedusega kihistumata järv, liigtoiteline

Registri kood VEE2094800

Kriimani järv on kirde-edela suunas piklik, järv, mille kaldad on madalad, kohati mudased, kohati liivased. Kagukaldale jääb Kriimani park. Põhi on kalda lähedal liivane, sügavamal muutub mudaseks.

Enam-vähem umbjärv, kuhu vett siseneb vaid mõne kraavi kaudu. Väljavooluks on kraavike, mis voolab Mäletjärve oja kaudu Luutsina jõkke.

Kuigi järve vesi ei ole suvel tugevasti kihistunud, on põhjakihtide vesi väga hapnikuvaene. Vesi on rohekaskollane ning keskmise läbipaistvusega (2,5 m).

Taimestik oli 1954 a. H. Tuvikese andmeil rohke, kattes ligi poole järvest – liike leidus keskmiselt (19).

Kalastiku poole pealt on palju kokre ja linaskit, leiduvat ka särge, roosärge, haugi, viidikat, rünti ja luukaritsat.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/