Köstrijärv (Köstrejärv)

Köstrijärv, ka Köstrejärv

Valgamaal, Karula vallas, Lüllemäe küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6403349

57°44'57" N

Y

642466

26°23'34" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 11.5 ha, keskmine sügavus 3,3 m, suurim sügavus 4,4 m, pikkus 640 m, laius 470 m, kaldajoone pikkus 2 123 m

Valgala pindala 1,8 km2, veevahetus 1 kord aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri kood VEE2133700

Lüllemaäelt 1 km ida pool asuv 10,4 ha suurune ja 4,4 m sügavune järv (keskmine sügavus 4,4 m). Kaldad on valdavalt kõrged ja põllustatud; neilt avanevad väga ilusad vaated liigestatud kaldajoonega mitmesopilisele järvele. Lõunas ulatub järve metsane poolsaar, kirdes ja kagus on kallas soine. Kaldavööde on pehme ja mudane, köige paremini pääseb vee äärde loodekaldalt. Põhjas on paks kiht musta, mida katab kõikjal taimevaip.

Nähtavasti allikarikas lähtejärv, mis saadab oma vee kraavide ja Mäkiste (ka Sundi ehk Metsoja) kaudu Aheru järve.

Vesi on hästi soojenev, rohekaskollane, kuni põhjamudani läbipaistev (2,3 m).

Taimestik on liigirikas (22 liiki). Järv on võrdlemisi planktonivaene. Suhteliselt rohkem on zooplanktonit; teiste hulgas leidub haruldasi vesikirbulisi. Põhjaloomastik on rikas.

Kalafauna on ilmselt vaesunud. Põhilised asukad on koger, särg ja ahven.

Järv kaunistab oivaliselt Karula maastikku. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/