Kösti järv (Kõsti paisjärv, Kösti paisjärv)

Kösti järv, ka Kösti Veskijärv, Kösti paisjärv, Kõsti veskijärv

Viljandimaal, Viljandi linna juures asuv avalik paisjärv

Järv asub Uueveski ojal, mis saab alguse auksi järvest ja suubub Viljandi järve

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6470767

58°22'1" N

Y

594964

25°37'22" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 1,1 ha, pikkus 250 m, laius 90 m, kaldajoone pikkus 587 m

Valgala pindala 36 km2

Registri kood VEE2082700

Järve on asustatud karpkalu ja kohasid (2004)

2008 aastal järv puhastati ja süvendati

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee