Korgõsaarõ järv (Kõrgessaare järv, Uibo järv, Kõrgejärv)

Korgõsaarõ järv, ka Kõrgessaare järv, Uibo järv, Kõrgejärv

Põlvamaal, Põlva vallas, Uibujärve küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6436018

58°1'29" N

Y

689427

27°12'24" E

 Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 0,8 ha, pikkus 200 m, laius 50 m, kaldajoone pikkus 478 m

Registri kood VEE2112600

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/