Korgõmäe järv (Väike Mäeräima järv)

Korgõmäe järv, ka Väike Mäeräima järv

Valgamaal, Taheva vallas, Laanemetsa küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.

Pindala 0,4 ha, kaldajoon 265 m, pikkus 125 m, laius 55 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6393139  57°39'34" N 
636283  26°16'59" E 

Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond
KKR kood: VEE2149730

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee