Kõrbjärv (Tilsi Kõrbjärv)

Kõrbjärv (Tilsi Kõrbjärv)

Ragnis - Hommikune idüll

Põlvamaal, Laheda vallas, Tilsi küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6430082

57°58'35" N

Y

677045

26°59'34" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 11,9 ha, keskmine sügavus 7,7 m, suurim sügavus 17 m, pikkus 720 m, laius 235 m, kaldajoone pikkus 1 632 m

Valgala pindala 1 km2

Pehme- ja heledaveeline järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Tilsi asundusest 0,5 km loode pool asuv loode-kagu suunas piklik järv. /---/

Kaldad on lauged või kõrged, edelas järsud, ainult loodes madalad ja soised. Põhja katab kaldavöötmes kohati muda, paiguti mudane liiv. Vesi süveneb edelakalda all järsult.


Läbivool on nõrk. Tegemist on lähtejärvega, mis toitub põhjaallikatest ja sademete veest ning mille väljavool toimub Mustojasse. Vesi on kollakasroheline, keskmiselt (2,3 m) läbipaistev ning tugevasti kihistunud.

Taimestik koosnes 1961 a. 17 liigist. Planktonit on jäves vaevu keskmiselt. vetikate seas paistavad silma koldvetikad. Zooplankton on võrdlemisi liigirikas, selles leidub järve-jämekoodikut ja hammaslondikut. Põhjaloomastikus esineb võrdlemisi haruldane ühepäevikuline.

Kalastik koosneb latikast, ahvenast, sätjest, roosärjest, haugist ja kiisast. Olevat ka linaskit, lutsu, nurgu ja rünti.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, roosärg, linask. /Õngitsemine. Tln 2003/

Registri kood VEE2124700

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee