Kooru järv (Suur Kaanda järv)

Kooru järv, ka Suur Kaanda järv

Saaremaal, Mustjala vallas, Merise ning Rahtla külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6483818

58°28'52" N

Y

392036

22°8'56" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Veepeegli pindala 83,8 ha, saarte pindala 0,8 ha, pindala kokku 84,6 ha, keskmine sügavus 0,3 m, suurim sügavus 1,2 m, pikkus 1 800 m, laius 800 m, kaldajoone pikkus 11 572 m

Valgala pindala 38,7 km2

Soolatoiteline rannikujärv

Registri kood VEE2070800

Põhja-Saaremaal Ninase poolsaarel (Mustjalast umbes 4,5 km loodes) asuv üsna suur ja väga madal (keskmine sügavus 0,3 m, suurim sügavus 1,2 m) järv. Paikneb madalas nõos, kaldad on erakordselt kivised ja paeklibused, kohati ka soised. Põhja katab savikas lubjarikas väävelvesiniku haisuga muda. Läbivool järves on nõrk.

Kooru jäev asub merepinnast umbes 3 m kõrgemal, seega on ta merest eraldunud alles hiljuti, järve vesi on sellegipoolest juba enam-vähem mage. Vesi seguneb ja soojeneb täielikult.

Taimestikku esineb järves väga vähe ning kaaladest leidub vaid ahvenat ja haugi. Järve ümber elutseb rohkesti nastikuid.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977/

Väga madal veekogu. Esineb koger, vähesel määral ahven, haug. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Vanakubja oja (Kaanda jõgi)
Hotmedia.ee