Koopsi järv (Rõikaoja paisjärv, Koopsi paisjärv, Kulli paisjärv)

Pindala: 5,7ha
Kaldajoone pikkus: 2375m
Veevahetuse skaala: keskmine (> 2 kuni 4)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.2502778
Long: 26.2361111


Tartumaal, Rannu vallas Koopsi ja Kulli külade juures asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu

Järve läbib Koke oja

Veepeegel 5,7 ha, kaldajoone pikkus 2375 m

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6458812  58°15'1" N 
631449  26°14'20" E 

Järv on kalgiveeline ja rohketoiteline

Ida-Eesti vesikond – Võrtsjärve alamvesikond

KKR kood: VEE2091710

http://register.keskkonnainfo.ee