Koonga järv

Koonga järv

Pärnumaal, Koonga vallas, Koonga küla juures asuv avalik järv

Paikneb Koonga küla keskusest 500 m põhja suunas

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6494050

58°35'10" N

Y

508544

24°8'48" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond

Pindala 2,8 ha, kaldajoone pikkus 1 170 m

Registri kood VEE2082320

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/