Koogi järv (Koogi paisjärv)

Koogi järv, ka Koogi paisjärv

Jõgevamaal, Tabivere vallas, Koogi ning Sepa külade juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6495233

58°34'21" N

Y

645313

26°29'53" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 3,5 ha, keskmine sügavus 2,1 m, suurim sügavus 3 m, maht 83,3 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 796 m

Valgala pindala 93 km2

Registri kood VEE2077310

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/