Konsa järv (Konsa paisjärv)

Konsa järv, ka Konsa paisjärv

Põlvamaal, Kõlleste ning Vastse-Kuuste valdade , Prangli ja Vooreküla külade juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6452215

58°10'46" N

Y

665888

26°49'13" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 2 ha, kaldajoone pikkus 890 m

Registri kood VEE2035410

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/