Kõnnu järv (Kõnnu Pikkjärv, Pikkjärv)

Kõnnu järv (Kõnnu Pikkjärv), Pikkjärv 

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Ongassaare küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6565338

59°10'49" N

Y

698393

27°28'17" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond

Pindala 1,9 ha, pikkus 440 m, laius 80 m, kaldajoone pikkus 946 m

Registri kood VEE2034700

Kirde-edela suunas piklik 2,1 ha suurune järv, Kõnnu Ümmargusest järvest paarsada meetrit kirde pool. veepeeglit ümbritseb õõtsikuriba, põhi on nähtavasti mudane.

Sissevool oja kaudu Ümmargusest järvest, vett annavad selges vees hästi nähtavad põhjaallikad. Väljavool kagukalda keskosast on Alajõe lähe.

Järve vesi on väga läbipaistev.

Järves leidub ahvenat, haugi ja särge. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

 

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee