Koljaku järv (Kollaku järv)

Pindala: 4,1ha
Kaldajoone pikkus: 781m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.0216667
Long: 26.3419444


Valgamaal, Otepää vallas, Arula küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6433624

58°1'19" N

Y

638407

26°20'33" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 4,1 ha, pikkus 260 m, laius 200 m, kaldajoone pikkus 781 m

Registri kood VEE2105600

Järve  kaldad on lausjad, kaugemal üsna kõrgele tõusvad. Veepeeglit ümbritseb õõtsikuriba. 

Väljavool toimub Raudsepa oja kaudu Tornijärve. Vesi on heleda värvusega.

Taimeliike leiti 1973 a. 15.

Kalastikus leidub ahvenat, latikat, kokre ja isegi karpkala. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee