Koigi Ümmargune järv

Koigi Ümmargune järv

Saaremaal, Laimjala vallas, Nõmme küla juures asuv avalik järv

Järv asub Koigi järve ja Koigi Pikkjärve vahel, järvel on ühendus koigi järvega (Koigi Suurjärvega)

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6482920

58°28'56" N

Y

439251

22°57'30" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 10,6 ha, suurim sügavus 0,5 m, pikkus 410 m, laius 360 m, kaldajoone pikkus 1 228 m

Valgala pindala 0,4 km2

Pehme- ja tumedaveeline järv, rabade huumustoiteline

Registri kood VEE2071600

Vt ka Koigi järvestik

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Koigi järvestik