Koigi järv (Koigi Suurjärv)

Koigi järv, ka Koigi Suurjärv

Saaremaal, Pöide vallas, Koigi küla juures asuv avalik järv

Järv paikneb Koigi rabas, sellest voolab välja Audla jõgi. Koigi järv on kinni kasvamas, madalaveeline. Intensiivse kinnikasvamise põhjuseks on korduv järvepinna alandamine alates 18. sajandi lõpust.

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6483867

58°29'26" N

Y

439728

22°57'59" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Veepeegli pindala 114,8 ha, saarte pindala 6,4 ha, pindala kokku 121,2 ha, keskmine sügavus 0,5 m, suurim sügavus 1,1 m, pikkus 2 100 m, laius 1 500 m, kaldajoone pikkus 8 434 m

Valgala pindala 47,7 km2, veevahetus 13 korda aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2071500

Veekogu kaldad on madalad, turbased või mudased, ainult idakaldal paljandub paiguti kiviklibu. Järve lõunakaldal leidub õõtsikut.

Koigi järve valgala ei ole suur. Vett toovad kraavid (idast ja lõunast) ning vett annavad ka järve idaosas olevad põhjaallikad ja üks kaldaallikas. Väljavool on kagunurgast 8 km pikkuse Koigi-Kuke kraavi (Audla jõe) kaudu Riia lahte ning loodenurgast Lõhmuste kanali kaudu Taaliku jõkke ja sealt edasi Väinamerre. Vesi on kollakaspruun, hästi segunev ja soojenev, vähemalt 0,6 m läbipaistev.

Järve taimestik oli 1968 a. väga rohke, kattes peaaegu kogu järve.  

Kalastikus leiduvat ahvenat, särge, haugi, väljavooludes lutsu ja silmu. On andmeid ka kiisa, linaski, kogre ja angerja esinemisest. Tüübilt peaks järv kõige rohkem vastama kogre-linaski järvele –  sage ummuksile jäämine peaks edaspidi andma veelgi enam ülekaalu nendele kaladele. Järvest püütakse vahel ka Audla jõest sisserännanud jõevähki.

Rahvamuistendid kõnelevad, et Koigi järve on vajunud mõis, mille palke tulevat vahel veepinnale. Võib-olla ongi järve põhjas kunagise vaiehitise jäänused.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug. /Õngitsemine. Tln 2003/

Vt ka Koigi järvestik

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Koigi järvestik