Kohila paisjärv

Pindala: 4,8ha
Kaldajoone pikkus: 1477m
Keskmine sügavus: 2.00m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.1725
Long: 24.7566667

Raplamaal, Kohila vallas Kohila alevis asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu

Järve läbib Keila jõgi

Veepeegel 4,5 ha, kaldajoon 1477 m, keskmine sügavus 2,5 m

Valgala 375 km2

Lääne-Eesti vesikond – Harju alamvesikond

KKR kood: VEE2029840