Kogrejärv (Vellavere Kogrejärv, Vellavere järv)

Pindala: 4,2ha
Kaldajoone pikkus: 802m
Maksimaalne sügavus: 5.00m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.2575
Long: 26.4091667


Tartumaal, Konguta vallas Vellavere küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Veepeegel 4,2 ha, kaldajoon 280 m, pikkus 440 m, laius 230 m, suurim sügavus 5,5 m

Suurtaimerikas

Ida-Eesti vesikond – Peipsi alamvesikond

KKR kood: VEE2092600

Vellavere Kogrejärv (Vellavere järv) asub Elvast umbes 4 km põhja pool, Külajärvest lõunas. Selle umbjärve pindala on 4,1 ha ja suurim sügavus 5,5 m (keskmine sügavus 2,4 m). Kõige sügavam on järve lõunaosa. Järv on valdavalt pehmete kallastega; kõvemat põhja leidub endise Tootsi talu suvila (hiljem Vellavere bioloogiajaam, Tartu ülikooli puhkebaas) kohal, kus on supluskoht. Kaldavees kasvab rohkesti pilliroogu.

Aeg-ajalt jääb järv ummuksile, mistõttu osa tema elustikust hävib. Ainsa kalana suudab talvise hapnikuvaeguse üle elada koger, kes on järves väga arvukas ning kasvab üsna suureks (0,5 kg ja rohkem).

Aastaid tagasi hakkas Kogrejärves nutriaid kasvatama põllumees-bioloog Vadim ¬elnin, kes aga laiema tuntuse sai oma õigete ilmaennustamistega.

Järve kaldal Märdi-Hansu talus elas vanas eas oma tütre juures luuletaja Ado Reinvald.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Vellavere järved. Madalamas Kogerjärves esineb koger, harvemini haug, särg; suuremas Külajärves särg, ahven, haug. /Õngitsemine. Tln., 2003/