Kogrejärv (Tohvri Kogrejärv, Karula Kogrejärv, Kogrõjärv)

Kogrejärv (Tohvri Kogrõjärv), ka Tohvri Kogrejärv, Kogrõjärv, Karula Kogrejärv

Valgamaal, Karula vallas, Valtina küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6406932

57°46'51" N

Y

644033

26°25'16" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pindala 2,9 ha, suurim sügavus 7,8 m, pikkus 240 m, laius 150 m, kaldajoone pikkus 658 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri koodVEE2132900

Lüllemäelt 4,5 km kirde pool, keset metsa asuv 2,9 ha suurune ja 7,8 m sügavune järv. Veekogu laugjad kaldad tõusevad üsna kõrgele. Kirdekaldal on perv kõva, mujal õõtsikuline. Põhi on kaetud sültja helbelise kollakaspruuni mudaga.

Tegemist on sademetest ja allikatest toituva umbjärvega. Vesi on tõenäoliselt kihistunud, värvilt kollakasroheline ning keskmise läbipaistvusega (2,4 m). Hoolimata järve küllaltki suurest sügavusest on järve taimestik väga rohke, kuid liigivaene.

Varem järves esinenud apteegikaani pole enam õnnestunud leida.

Kalastik on liigivaene, koosneb ainult ainult mudamaimust, kogrest, särjest ja luukaritsast. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/