Kogrejärv (Krüüdneri Kogrejärv)

Kogrejärv (Krüüdneri Kogrejärv)

Põlvamaal, Valgjärve vallas, Krüüdneri küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6446542

58°7'51" N

Y

659397

26°42'22" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 0,6 ha, pikkus 100 m, laius 90 m, kaldajoone pikkus 288 m

Registri kood VEE2106600

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/