Kodijärv (Väike Kodijärv)

Kodijärv, ka Väike Kodijärv, Viimakse järv, Kogrejärv

Tartumaal, Kambja vallas, Kodijärve ning Palumäe külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6451686

58°10'49" N

Y

650104

26°33'7" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 3,3 ha, pikkus 240 m, laius 200 m, kaldajoone pikkus 678 m

Liigtoiteline järv

Registri kood VEE2101000

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee