Kivijärv (Holvandi Kivijärv)

Pindala: 6,2ha
Kaldajoone pikkus: 1523m
Maksimaalne sügavus: 9.99m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.0408333
Long: 27.1980556

Põlvamaal, Põlva vallas, Uibujärve küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6437807

58°2'27" N

Y

688836

27°11'53" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 6,2 ha, suurim sügavus 15 m, pikkus 690 m, laius 140 m, kaldajoone pikkus 1 523 m,

Pehme- ja tumedaveeline järv, huumustoiteline

Registri kood VEE2112000

Holvandi Kivijärv on ilus kirde-edelasuunaline järv 1,5 km Holvandist lõuna pool. Ehkki ümbrus on võrdlemisi tasane, osutub järv üllatavalt sügavaks. See kinnitab oletust, et järv paikneb vanas mattunud orus. Järve ümbritseb peamiselt segamets, paiguti rabamännik, paiguti soine heinamaa. Järve ääres on suuri rändrahne, millelt pärineb järve nimi. Vees on palju linaleokive. Kaldad on järsu profiiliga, kõvad, veepiiril enamasti õõtsikulised –  kõvemat liivast perve leidub järve kagu- ja idakaldal. Põhja katab paks mudakiht.

Enam-vähem umbjärv, mis toitub sademete veest. Vesi on punakaspruun või pruunikaspunane ja vähe läbipaistev (0,9-1,0 m) ning väga tugevasti kihistunud.

Järv on taimevaene, liike leiti ainult 9. 

Kaladest esinevad haug, ahven ja koger.

Järv on teataval määral kasutatav kalaspordiks ja ujumiseks, peamiselt aga tähtis maastikuelemenina ja omapärase ökosüsteemina. 
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Vt ka Pärimus: Holvandi Kivijärv

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Pärimus: Holvandi Kivijärv
Hotmedia.ee