Kirikulaht

Kirikulaht

Kirikulaht kõrge veeseisu ajal

Hiiumaal, Kõrgessaare vallas, Kõrgessaare aleviku, Pihla ning Rootsi külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6539523

58°59'9" N

Y

412989

22°29'11" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Veepeegli pindala 111,2 ha, saarte pindala 4,2 ha, pindala kokku 115,4 ha, kaldajoone pikkus 9 481 m

Soolatoiteline rannikujärv

Registri kood VEE2051340

Merega ühenduses olev vähese soolsusega merelaht / läbivooluga rannajärv, mille ühendus merega aheneb pidevalt seoses Hiiu saare pideva tõusuga.

Kalastamine Kirikulahes on keelatud aastaringselt. /Kalapüügieeskiri, § 37/

Künaauk. Kõrgessaare jõe suudmes enne suubumist Kirikulahte asuvad teineteisest tammiga eraldatud kaks madalaveelist veekogu. Haug, särg, ahven, säinas. /Õngitsemine, Tln 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/