Killatu järv (Kiljatu järv, Kilatu järv, Kiljatu Suurjärv)

Pindala: 40,2ha
Pindala koos saartega: 40,39ha
Saarte arv: 1
Kaldajoone pikkus: 6364m
Maksimaalne sügavus: 1.00m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.4591667
Long: 21.9336111


Saaremaal, Kihelkonna vallas, Kõruse ning Metsaküla külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6481749

58°27'33" N

Y

379419

21°56'1" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Veepeegli pindala 40,2 ha saarte pindala 0,2 ha, pindala kokku 40,4 ha, suurim sügavus 1 m, pikkus 1 700 m, laius 500 m, kaldajoone pikkus 6 364 m

Valgala pindala 11,8 km2

Soolatoiteline rannikujärv

Registri kood VEE2067900

Ida-lääne suunas pikliku Killatu järve suurus on umbes 40 ha, sügavus ligikaudu 1 m. Veekogu pikkus on 1,7 km. Varemal ajal on järv olnud veelgi pikem ning moodustanud ühise veekogu ida pool asuva Ooknapee järvega (5,5 ha). Järve ümbritseb suuremalt osalt mets. Kaldad on madalad, kaetud savika rähaga, paiguti kivised, järve põhja katab lubimuda. Killatu järve läbivool on nõrk. Vähesel hulgal tuleb vett Saka ja Ooknapee järvest. Väljavool järve lääneotsast Jõe oja kaudu merre. Suvel aheneb järv märgatavalt.

Järve suhteliselt heleda värvusega vesi on põhjani segunev ja soojenev. 

Taimi , plankotint ning kalu oli 1968 a. järves äärmiselt vähe.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Madalas järves esineb koger, mõningatel andmetel ka linask. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/