Kildu järv (Kildu veskijärv)

Kildu järv, ka Kildu veskijärv

Viljandimaal, Suure-Jaani valllas, Kildu küla juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6483024

58°28'46" N

Y

582433

25°24'47" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 2,7 ha, pikkus 370 m, laius 80 m, kaldajoone pikkus 1 483 m

Valgala pindala 28 km2

Registri kood VEE2073600

Tamme paisjärv, Vastemõisa tehisjärv, Kildu järv. Järved on ilusate kõrgete kallastega ja väga sobivad õngitsemiseks kaldalt. Põhilised püügikalad on särg, ahven, linask, harvemini haug. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/