Kikkajärv (Kikajärv, Suurjärv)

Kikkajärv, ka Kikajärv, Suurjärv

Võrumaal, Varstu vallas, Paganamaa küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6386756

57°35'25" N

Y

670648

26°51'14" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 20,2 ha, keskmine sügavus 11,7 m, suurim sügavus 22,5 m, pikkus 975 m, laius 300 m, kaldajoone pikkus 2 472 m

Valgala pindala 12,4 km2, veevahetus 1 kord aastas

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2152100

Võru maakonna lõunaserval, Rõugest 18 km lõuna-edelas, asub otse Eesti-Läti piiril neljast järvest (Kikka-, Sarapuu, Liiva- ja Mudajärv) koosnev aheljärvestik.

Kikkajärv on aheljärvestiku kõige kirdepoolsem järv, ida-lääne suunas enam-vähem 1 km pikkune. Tema 20,4 ha suurusest pindalast kuulub Eesti Vabariiki 12 ha. Nägus kaskedega saar järve idaosas kuulub Lätile. Järve kõige sügavam koht (22,5 m) on saarest loodes. Oru veerud tõusevad järve kohal 15-20-kraadise nurga all väga kõrgele. Eesti-poolesel küljel asub 166 m kõrgune Kikkamägi, Läti-poolne orukallas näib olevat veelgi kõrgem. Järve ümbruses on ülekaalus endised põllu- ja heinamaad, mis vahelduvad metsatukkade ja põõsastega. Järve kallast piirab lepik, kus puude ümber väändub looduslikult kasvav humal. Kaldad on enamasti kõvad, vesi järsult süvenev.

Lähtejärv, mille edelaotsast algav Piirioja suubub Sarapuu järve. Järve vesi on kollakasroheline kuni helepruun, vähe läbipaistev (1,3-1,6 m) ning tugevasti kihistunud. Taimestikuvöönd on kitsas, liikide arv keskmine (15).

Kaladest esineb järves haug, ahven, särg, kiisk. Järves elutseb jõevähk.

Muistend pajatab, et saar järves ja kivid järve ääres on toodud Vanapagana poolt, kes tahtnud siia silda ehitada. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977/

Haug, ahven, särg, kiisk. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee