Kiisli paisjärv (Kiisli järv)

Kiisli paisjärv, ka Kiisli järv

Jõgevamaal, Pala ning Saare valdades, Kokanurga ja Halliku külade juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6510996

58°42'17" N

Y

670825

26°56'53" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 0,1 ha, kaldajoone pikkus 140 m

Valgala pindala 51,3 km2

Registri kood VEE2058300

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/