kiilusoomused

kiilusoomused,

mõne kala kõhuserval paiknevad, (kõhu)kiilu moodustavad soomused.