Kiidjärv

Kiidjärv

vingerkala - Kiidjärv

Põlvamaal, Vastse-Kuuste vallas, Kiidjärve küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6448077

58°8'16" N

Y

677075

27°0'25" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 12,8 ha, keskmine sügavus 4,2 m, suurim sügavus 10 m, pikkus 730 m, laius 300 m, kaldajoone pikkus 1 669 m

Valgala pindala 1,7 km2, veevahetus 1 kord aastas

Pehme- ja heledaveeline järv, rohketoiteline

Registri kood VEE2110700

Järve ümbruses on põllustatud kultuurmaastik, lõunakaldal Kiidjärve mõisa varjukas park. Kaldad on enamasti pehmed ja mudased, idaküljel ka kruusased. Edelakaldale on rajatud tehis-liivarand. Järve põhja katab mudakiht.

Praktiliselt umbjärv, kuid tõenäoliselt esineb põhjaallikaid. Vesi on rohekaskollane, keskmise läbipaistvusega (1,9 m) ning nähtavasti kihistunud. Lumerikastel talvedel jääb järv ummuksile.

Kalastik on varem olnud väga liigirikas, kuid talvised ummuksile jäämised on põhjustanud mitmete liikide kadumise. Kõige rohkem leidub järves särge, ahvenat, haugi, roosärge, mudamaimu ja kokre. Olevat ka kiiska, latikat, linaskit, rünti, vingerjat ja angerjat.

Kiidjärv omab tähtsust kalastamiseks ja suplemiseks sobivana ning kohaliku looduskaitse objektina.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977/

Särg, roosärg, ahven, haug, linask, koger, kiisk. /Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee