Kernu järv (Kõrveküla Kernu järv, Kõrveküla järv)

Pindala: 8,4ha
Kaldajoone pikkus: 1210m
Keskmine sügavus: 1.00m
Maksimaalne sügavus: 2.00m
Veevahetus: 6 korda aastas
Veevahetuse skaala: tugev (> 4 kuni 10)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.2158333
Long: 25.6586111


Lääne-Virumaal, Tapa vallas, Kõrveküla küla juures asuv avalik järv

Järv paikneb Jänedast 3 km edelas; pruunikaskollase põhjani läbipaistva veega rabakallastega vesiroosiderohke umbjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6565347

59°12'57" N

Y

594727

25°39'31" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 8,4 ha, keskmine sügavus 1,2 m, suurim sügavus 2 m, pikkus 580 m, laius 260 m, kaldajoone pikkus 1 210 m

Valgala pindala 4 km2

Keskmise karedusega kihistumata järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2021700

Rabajärves esineb koger, võimalik, et ka linask. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Hotmedia.ee