Kentsi järv (Aru paisjärv, Kentsi paisjärv, Annikoru järv)

Pindala: 57,9ha
Pindala koos saartega: 58,79ha
Saarte arv: 12
Kaldajoone pikkus: 8039m
Keskmine sügavus: 1.00m
Maksimaalne sügavus: 4.00m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.2658333
Long: 26.3155556

Tartumaal, Konguta vallas, Annikoru, Majala ning Mälgi külade juures asuv avalik paisjärv

Järv paikneb Kavilda jõe keskjooksul, see on rajatud endise Kentsi veskijärve kohale

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6460706

58°15'57" N

Y

636223

26°19'17" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Veepeegli pindala 57,9 ha, saarte pindala 0,9 ha, pindala kokku 58,8 ha, keskmine sügavus 1,6 m, suurim sügavus 4,5 m, maht 1 487 tuh m3, kaldajoone pikkus 8 039 m

Valgala pindala 33,9 km2

Registri kood VEE2033110

Paisjärve rajamine jäi sotsialismiaja lõpus poolikuks, järvepõhi jäeti osaliselt puhastamata ja mets raiumata, ka ei olnud järve hüdrosõlm suuteline läbi laskma suuremaid tulvavee koguseid, mistõttu järv oli suurveega tulvaohtlik. Elva linna puhastusseadmetest tulevad veed ja setted põhjustasid järve hüpereutrofeerumise. Käsil on järve renoveerimine, 2008. a lasti järv tühjaks. (//www.konguta.ee/?page=25

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee