Kehklase järv (Kehklase paisjärv)

Kehklase järv, ka Kehklase paisjärv

Viljandimaal, Saarepeedi vallas, Taari küla lähedal asuv paisjärv. Avalik veekogu
Järve läbib Vägita oja (Viru oja).
 
Veepeegel 1,7 ha, kaldajoon 1032 m
Valgala 27 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6475544 58°24'32" N 
598636 25°41'15" E 

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond
KKR kood: VEE2071530

Esinevad särg, ahven, haug, latikas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee