Kautla järv (Kautla Saarejärv, 1. Kantküla järv)

Pindala: 4,4ha
Kaldajoone pikkus: 957m
Maksimaalne sügavus: 2.00m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.125
Long: 25.4380556


Harjumaal, Kõue vallas, Kõrvenurga küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6554930

59°7'30" N

Y

582359

25°26'17" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 4,4 ha, suurim sügavus 2,8 m, pikkus 390 m, laius 190 m, kaldajoone pikkus 957 m

Registri kood VEE2031700

Harju maakonnas, Paunkülast 7 km idakagu pool paiknev järv, mida nimetatakse ka Kautla järveks ja 1. Kantküla järveks. Pole kahtlust, et Saarjärve kohal asus kunagi ammu palju kaugemale lõunasse ulatuv ja arvatavasti ka palju sügavam veekogu, millest tänapäevaks on säilinud vaevalt 4,4 ha suurune ja 2,8 m sügavune (keskmine sügavus umbes 1,9 m) soojärv. Saarjärv on enam-vähem põhja-lõuna suunas piklik veekogu, mida ümbritseb rabastunud kase-männi segamets. Kõvemat kallast leidub vaid järve loodeosas. Kaldad on ääristatud õõtsikuga, järve põhi on kaetud oliivjaläikelise tumeda sapropeeliga.
Võrdlemisi nõrga läbivooluga järv. Vesi on kergesti segunev ja suvel hästi soojenev. Järve  värvus varieerub helepruunist punakaspruunini, läbipaistvus on vähene (0,5-1,5 m).
Taimestik on keskmise ohtruse ja liigirikkusega (17 liiki). 

Järves leiduvat särge, ahvenat, haugi, kokre ja linaskit. Karmidel talvedel jääb järv ummuksile, mis laastab kalastikku.
Kautla Saarjärv on üks tüüpilisimaid kihistumata kalgiveelisi segatoitelisi järvi Eestis ja vajab seetõttu teaduse huvides kui järvetüübi näide täielikku kaitset. Järv kaunistab oluliselt ümbritsevat maastikku. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/