Kaussjärv (Rõuge Mõisajärv)

Kaussjärv, ka Rõuge Mõisajärv

Võrumaal, Rõuge vallas, Rõuge aleviku juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6402636

57°43'54" N

Y

673790

26°55'4" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 2,3 ha, keskmine sügavus 7,3 m, suurim sügavus 22 m, pikkus 180 m, laius 145 m, kaldajoone pikkus 562 m

Väga kareda veega jörv, kalgiveeline ning rohketoiteline

Registri kood VEE2140200

Kaussjärv on Rõuge alevikus asuv väga sügav järv. Nähtavasti on Kaussjärv varem, paar meetrit kõrgema veeseisu puhul, moodustanud Suurjärvega ühise veekogu.

Loode-kagu suunas ovaalne järveke, mille kaldad on lausad, välja arvatud idapoolne, kus asub üsna kõrge metsane mägi. Veepeeglit ümbritseb õõtsik, mis katkeb vaid kagukalda sissevoolu lähedal, kuhu oja on kandnud hulga liiva ning võimaldanud rajada hea ujumiskoha. Järve põhi on mudane, kuid mitte kuigi paksu kihina.

Jäävabal perioodil läbib järve pisike kiirevooluline oja, mis talvel külmub peaaegu põhjani ning vee juurdevool enam-vähem lakkab. Tänu varjatud asukohale ürgorus ja suurele sügavusele ei pääse tuul Kaussjärve vett segama. Seepärast on järve vesi nii temperatuuri kui ka keemilise koostise suhtes erakordselt teravalt ja püsivalt kihistunud. Vesi ei segune järves põhjani isegi mitte kevadise ja sügisese täissegunemise ajal. Nagu näitavad korduvad uurimised, on süvakihtide vesi järves ka erakordselt külm. Järve vee värvus varieerub oranêist helepruunini ning keskmise läbipaistvusega (1,7-3,3 m).

Taimestik on vähene, kuid koosneb 24 liigist.

Kalastikus esinevad ahven, särg, haug, roosärg, latikas. Kahrila järvest tulevat siia angerjad. Varem on järves olnud suured tumedad vähid ning esinenud ka forelle.

Rahvamuistendi järgi olevat Kaussjärv olnud Kalevipojale kaevuks. Järve järsk kaldaprofiil ja suur sügavus õigustavad seda kujutlust. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Rõuge järvestik