Kaurijärv [Endla järvestik]

Kaurijärv

Jõgevamaal, Jõgeva vallas, Tooma küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Keskpunkti koordinaadid:

  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6528790  58°52'47" N
626096  26°11'12" E

Pindala 2,5 ha, kaldajoone pikkus 770 m, pikkus 240 m, laius 160 m, suurim sügavus 3,7 m

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Registri kood VEE2052420

Kaurijärv asub Endla soostikus, Tulijärvest 4 km lääne pool. 2,4 ha suurune laugasjärv, sekundaarse tekkega, samuti nagu ümbritsevad laukad.

Huumustoiteline veekogu, väärtuslik vaid maastiku kaunistajana.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Endla järvestik