Kauksi järv/Vanaküla järv (Kauksi paisjärv, Kiviotsa järv, Kauksi Kivijärv)

Kauksi järv/Vanaküla järv, ka Kauksi paisjärv, Kiviotsa järv, Kauksi Kivijärv

Põlvamaal, Mooste ning Põlva valdades, Kauksi, Holvandi, Miiaste küla; Põlvamaa ja Vanaküla külade juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6442142

58°4'48" N

Y

688006

27°11'15" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 11,3 ha, pikkus 2 800 m, laius 240 m, kaldajoone pikkus 9 615 m

Valgala pindala 62 km2

Registri kood VEE2111410

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/