Kaugjärv (Kautsjärv)

Pindala: 8,3ha
Kaldajoone pikkus: 1635m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.7297222
Long: 26.5647222


Võrumaal, Antsla vallas, Ähijärve küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6401571

57°43'47" N

Y

652795

26°33'54" E

Vesikond: Koiva vesikond - Mustjõe alamvesikond

Pindala 8,3 ha, pikkus 680 m, laius 155 m, kaldajoone pikkus 1 635 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2134700

Lüllemäelt 12 km idakagus, 75,6 m üle merepinna asetsev põhja- lõuna suunas piklik soiste kallastega metsajärv. Järve ümbritsevad soised ja võsastunud heinamaad. Perv on pehme, õõtsikuline, põhja katab paks mudakiht.
 Nõrga läbivooluga järv. Kaugjärve peetakse Mustjõe lähtejärveks. Vaatamata järve madalusele on vesi tugevasti kihistunud, hapnik kaob 2-3 m sügavusel. Vesi on tumeoranê, vähe läbipaistev (1,5 m).
Taimestikku oli 1972 a. järves nii hulgalt kui ka liikide arvult (19) keskmisel määral. Järves elutses ondatra (varem ka jõevähk).

Kaladest leidus 1972. a. järves peamiselt ahvenat ja särge, olevat ka kokre, linaskit ja haugi.

Raskesti juurdepääsetavana on säilitanud oma loodusliku ilme. Sobib kalastamiseks.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/