Katri luht (Katre laht, Kotre laht, Kotri laht, Katra järv)

Katri luht, ka Katre laht, Kotre laht, Kotri laht, Katra järv

Saaremaal, Lümanda vallas, Jõgela küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6457745

58°14'39" N

Y

381234

21°58'38" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Pindala 15,1 ha, keskmine sügavus 0,7 m, suurim sügavus 1 m, pikkus 500 m, laius 350 m, kaldajoone pikkus 1 769 m

Valgala pindala 0,5 km2

Registri kood VEE2086600

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/