Kastjärv (Uibo Linajärv)

Kastjärv, ka Uibo Linajärv

Põlvamaal, Põlva vallas, Partsi ning Uibujärve külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6436459

58°1'45" N

Y

688245

27°11'14" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 0,5 ha, pikkus 100 m, laius 70 m, kaldajoone pikkus 269 m

Registri kood VEE2112100

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Hotmedia.ee