Kassepa järv (Kassepa paisjärv, Kassepa II paisjärv, Nuuda paisjärv)

Kassepa järv, ka Kassepa paisjärv, Kassepa II paisjärv, Nuuda paisjärv

Igor Ignatenko: Kassepa järv, Karksi-Nuia ligidal.

Viljandimaal, Karksi vallas, Metsaküla ning Univere külade juures asuv avalik paisjärv

Järv on paisutatud Pöögle ojale ning järve suubub Pöögle tähtsaim lisaoja Remsi

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6439318

58°5'8" N

Y

590308

25°31'51" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Veepeegli pindala 14,4 ha, saarte pindala 0,4 ha, pindala kokku 14,8 ha, keskmine sügavus 2,3 m, suurim sügavus 4,5 m, maht 342 tuh m3, kaldajoone pikkus 4 639 m

Valgala pindala 17 km2

Registri kood VEE2060040

Hea juurdepääs autoga, sügavus kohati 5 m. Vene ajal küllalt kalarohke, nüüd tunduvalt vaesem - kohalike sõnul "kasutavad" järve elektri- ja võrgumehed. Esinevad särg, ahven, haug, angerjas, linask, karp. Linaskit suhteliselt raske püüda, kuna asub peamiselt taimestikus. Aeg-ajalt tabatakse 10...12 kiloseid karpe. /Õngitsemine, Tln 2003/

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/