Karsna järv

Karsna järv

Võrumaal, Lasva vallas, Lauga ning Pille küla juures asuv avalik järv

Kuulub Tsolgo aheljärvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6425112

57°55'46" N

Y

683367

27°5'45" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 16,8 ha, keskmine sügavus 3,1 m, suurim sügavus 8,1 m, pikkus 600 m, laius 370 m, maht 505 tuh m3, kaldajoone pikkus 1 730 m

Valgala pindala 1,5 km2, veevahetus 1 kord aastas

Pehme- ja heledaveeline järv, vähetoiteline

Registri kood VEE2127500

Kujult meenutab järv põhja poole suunatud tipuga võrdkülgset kolmnurka. Kaldad on laugjad – lõunas, läänes ja loodes enamasti põldude all, mujal kaetud soise metsaga ning ääristatud õõtsikuribaga. Kaldavööde on suures ulatuses kõva ja liivane, sügavamal katab põhja muda.

Läbivool järvest on väga nõrk. Vesi on rohekaskollane, vähese läbipaistvusega (0,8 m) ja nõrgalt kihistunud. Taimestikku oli 1961 ja 1962 a. keskmisel hulgal, liike samuti (16). Ujulehtedega taimedest domineeris kollane vesikupp, oli ka haruldast ujuvat jõgitakjat ja kilbukat. Veesiseste taimede seas oli valitseval kohal taimharulduste hulka kuuluv järv-lahnarohi ning esines meie järvedes väga haruldast vesipipart ja alssi.

Kaladest on järves arvukamad särg, kiisk ja ahven – esineb haugi ja latikat, võib-olla ka kokre, vingerjat ja mudamaimu.

Järv kaunistab oluliselt ümbritsevat loodust, hinnatud ujumis- ja puhkekoht.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, haug, ahven, hõbekoger. /Õngitsemine, Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Tsolgo aheljärvestik
Hotmedia.ee