Kärnjärv (Pindi Kärnjärv, Võru Kärnjärv)

Kärnjärv (Pindi Kärnjärv), ka Võru Kärnjärv

Võrumaal, Lasva vallas, Listaku ning Paidre külade juures asuv avalik järv

Kuulub kümne Eesti sügavaima järve hulka

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6422127

57°54'3" N

Y

687423

27°9'42" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 7,9 ha, keskmine sügavus 8,7 m, suurim sügavus 26 m, pikkus 445 m, laius 215 m, kaldajoone pikkus 1 151 m

Keskmise karedusega kihistunud järv, kalgiveeline ning segatoiteline

Registri kood VEE2128500

Tsolgost umbes 4 km kagu pool olev loode-kagu suunas piklik järv. Veekogu nõgu on kõige sügavam keskosast kagu pool. Kirdes ja idas on järve kaldad kõrged ja järsud, mujal madalad ja soostunud olles piiratud soise heinamaaga. Kalda lähedal on liivast põhja, kuid sügavamal katab põhja peeneteraline must muda, mille all leiduvat ka savi.

Pealtnäha on tegemist umbjärvega, mis toitub põhjaallikate veest. Vesi on oranê, olles samas üsnagi läbipaistev (3,5 m) ja tugevasti kihistunud.

Taimestik oli 1961 a. ja 1962 a. vähene, kuid liike oli palju (26).


Kärnjärv on ammust ajast tuntud hea kalajärvena. Kalafauna moodustavad ahven, haug, latikas, linask, kiisk, viidikas, olevat kokre, roosärge, hinku ja isegi võldast.
  /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/