Kärnjärv (Otepää Kärnjärv)

Kärnjärv (Otepää Kärnjärv)

Valgamaal, Otepää vallas, Mäha ning Sihva külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6436018

58°2'32" N

Y

642909

26°25'12" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 6,1 ha, pikkus 340 m, laius 250 m, kaldajoone pikkus 957 m

Pehme- ja heledaveeline järv, poolhuumustoiteline

Registri kood VEE2105100

Ilus metsajärv Otepäält 4,5 km edela pool. Veekogu läänekaldal on pisu rabamännikut, kagukaldal tükike põldu. Liivasel kirdekaldal on suur ujula. Idakaldal leiduvad linaleokivid annavad tunnistust kunagisest linaleotamisest, lõuna ja lääne poolt tungib järvele peale aga turbasamblaõõtsik. Järve põhi on veekogu sügavamates osades mudane. Selle lähtejärve vesi on pruunikaskollane, läbipaistvus keskmine (2,3 m) ja väga tugevasti kihistunud. Järve taimestik oli 1972 a. väga vähene ja koosnes vaid 10 liigist.

Veekogu on üsna kalarikas. Järves esineb haugi, ahvenat, särge, kokre, linaskit ja latikat.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee