Kanepi Palojärv (Palojärv, Palujärv, Kanepi Palujärv, Kooraste Palujärv)

Kanepi Palojärv (Palojärv), ka Kanepi Palujärv, Kooraste Palujärv

Põlvamaal, Kanepi vallas, Hino küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6430025

57°58'57" N

Y

660210

26°42'31" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 8,2 ha, pikkus 670 m, laius 165 m, kaldajoone pikkus 1 513 m

Registri kood VEE2122700

 

Kanepist 2,5 km lääne pool asuv, kirde-edela suunas piklik järv. Ta pindala on 8,4 ha, suurim sügavus koos lendmudaga 6 m, kuid sellest vett vaid 2,9 m. Kaldad on madalad, soostunud ja võsastunud, kaugemal järsult kõrgemale tõusvad. Järve ümbritseb segamets, idakaldal kasvab palumännik. Perv on mudane. Idakalda ääres on rohkesti linaleokive.

Lähtejärv, kust algav veevaene oja voolab Mutsina järve. Toitub sademetest ja põhjaallikaist. Roheka tooniga kollakaspruun vesi on keskmise läbipaistvusega (2 m) ning võrdlemisi hästi segunev. Talviti jääb järv ummuksile.

Taimestik on järves keskmise ohtrusega; 1972. a. leidus selles liike keskmisel arvul (14). Väga vaene kalastik, mis koosneb peamiselt kogrest ja linaskist, olevat ka üksikuid särgi. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

 

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/Hotmedia.ee