Kalmejärv (Päidla Kalmejärv, Kalajärv, Külmjärv)

Kalmejärv, ka Kalajärv, Külmjärv

Valgamaal, Palupera vallas, Päidla küla juures asuv avalik järv

Järv kulub Päidla järvestikku.

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6445010

58°7'19" N

Y

645289

26°27'57" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Pindala 3 ha, suurim sügavus 3 m, pikkus 160 m, laius 120 m, kaldajoone pikkus 898 m

Kalgiveeline ning segatoiteline järv

Registri kood VEE2101700

Valga maakonnas, Otepäält 6-8 km põhja pool asub Päidla järvestik, mille üks lüli, Kalmejärv, asub umbes 300 m Mõisajärvest loodes. Veepeeglit ümbritseb väga lai soo- ja õõtsikuriba, millel kasvavad turbasammal ja sookased. Kalda ääres on palju pilliroogu. Kõrgemal, endisel kaldanõlval, on põldu ja metsa. Nõrga läbivooluga veekogu.

Kalmejärv on tuntuks saanud siin kasvava ameerika veetaime - tuskaroora vesiriisi tõttu. Arvatavasti on selle siia toonud akadeemik A. Middendorff ning siit on teda viidud teistesse Eesti järvedesse. O. Renno teatel oli vesiriis 1974. a. kadunud. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/